UNF Fysik Camp 2022

Fagligt Program

Her er emnerne på Fysik Camp 2022!

Tiden er nu inde til at præsentere emnerne på Fysik Camp 2022! (Men vi skal lige bruge et øjeblik endnu. før i kan se dem her)

I år vil vi bygge et mere sammenhængende og grundlæggende fundament for at lave en masse spændende fysik i emnet experimental fysik. I vil også have om numerisk fysik, samt nogle om tyngdekraft og stjerner, og endda også om partikkelfysik og faseovergange. Der vil også være et par valgfrie emner, nemlig elektriske kredsløb og seismologi.


Eksperimental fysik:

(Uha, det lyder godt nok spændende var?)


Kvanteinformation:

(Det er jo sådan noget med chancer og alt muligt?)


Partikel Fysik:

(Har i nogensinde hørt om Feynman?)
Numerisk fysik:

Du går måske til tider og undrer dig over, hvordan NASA kan udregne satellitter og planeters bevægelsesmønstre, eller måske hvordan vi kan forudsige et enormt kompliceret system som vejret? Du har måske hørt, at disse fænomener ikke kan løses med en ligning, men kræver en computer? I dette emne vil vi derfor kigge på nogle af de grundlæggende metoder, der bliver brugt til at løse fysiske problemer ved hjælp af en computer.

Stjerner og Tyngdekraft:

Vi oplever alle tyngdekraften konstant, og det er måske den fundamentale kraft som vi kender bedst fra dagligdagen; alligevel er den en af de største mysterier i fysikken. Hvordan er det vi beskriver tyngdekraften? Det er netop gennem en undersøgelse af tyngdekraften at vi har opnået helt essentielle tankegange i fysikken, som symmetrier, universets strukturer og Einsteins generelle relativitetsteori! Vi vil nysgerrigt gå til værks og vise hvordan vi tolker tyngdekraften som en fysiker.
Elektriske kredsløb:

De fleste aspekter i vores hverdag er bygget på elektriske kredsløb - alt fra din telefon til kryds-kontinentale højspændingsledninger. Du har måske lært om Ohms lov i folkeskolen eller gymnasiet, men i dette fag vil vi fordybe os ned i den mere generelle version kaldet Kirchhoffs love. Vi vel se hvordan modstande, kapacitorer og spoler påvirker vekselstrøm kredsløb, samt lære hvad disse er overhovedet. Vi vil også lære at anvende spændende matematiske koncepter, navnligt komplekse til, til at gøre ting nemmere at regne på!

Denne side er sidst opdateret d. 18. januar 2022 af NALB

Faglige Emner

På Fysik Camp 2021 er programmet opdelt i hovedemner og valgemner

De faglige emner:

  1. Experimental fysik
  2. Numerisk fysik
  3. Kvanteinformation
  4. Partikelfysik
  5. Stjerner og tyngdekraft

De 2 valgemner

  1. Elektriske kredsløb
  2. Seismologi

Spørgsmål?

Hvis du har nogle spørgsmål til det faglige program, er du velkommen til at kontakte Jeppe, der er årets Fagligt Ansvarlige på Fysik Camp. Du kan få fat i Jeppe på jce@unf.dk.