UNF Fysik Camp 2023

Fagligt Program

Her er emnerne på Fysik Camp 2023!


Her kan du se de spændende faglige emner på Fysik Camp 2023!

Universet er et forunderligt sted, fyldt med utallige mysterier, lige fra den helt store plan til den ubeskriveligt lille. Fysik Camp er for dig, der vil forstå de mysterier, og måske endda hjælpe med at løse dem en dag!

Vores faglige universitetsstuderende har forberedt nogle af deres ynglingsemner til dig. Du vil lære at tænke som en fysiker, regne som en fysiker, danse som en fysiker og endda at kode som en fysiker, altsammen i løbet af vores 4 hovedforløb, som du kan udforske herunder.


Analytisk Mekanik:

I har nok hørt om Newton og hans love. I analytisk mekanik behandler vi e alternativ metode til at beskrive bevægelse, nemlig Lagrangeformalismen! Det smarte alternativ betragter ikke kræfter (ligesom den Newtonske formalisme gør), men hellere energier. På den måde kan man let beskrive systemer med besværlige kræfter, for eksempel det simple pendul. Fra analytisk mekanik er flere fysiske teorier sprunget ud. Herunder kvantemekanik og fluiddynamik.

Kvantemekanik:

Vi vil dykke ned i den fysik, som beskriver de helt små ting, nemlig et felt der ofte beskrives som lidt underligt, men som vi vil forsøge at afmystificere! Vi vil introducere Schrödingerligningen, som er den centrale ligning i kvantemekanikken som Newtons 2. lov er for klassisk fysik. Vi vil prøve kræfter med at regne på forskellige kvantemekaniske scenarier som en partikel i en uendelig brønd. Målet er at give en solid introduktion til kvantemekanikken gennem et fundament af matematik, som forhåbentligt vil hjælpe jer til, at kvantemekanikken ikke virker ligeså underlig, som den måske gør inden campen!

Elektromagnetiske:

Elektromagnetisme er læren om ladninger og deres interaktioner. Dette virker måske simpelt nok, hvis man har hørt om Coulombs lov. Hvis du har to punktladninger, så skubber de til hinanden beskrevet som så. Men hvad så når der begynder at være 3, 4, 5 eller endda 7 punktladninger?! Så bliver det svært at overskue hvad der lige sker, og i det tilfælde bruger man de såkaldte Maxwell’s ligninger. De beskriver sammenhængen mellem ladning og interaktion, og derfor er det lige meget, hvor mange ladninger der er! Vi vil prøve at forstå nogle af disse ligninger og endda anvende dem til at beskrive hvordan mange ladninger opfører sig!

Eksperimentel Fysik:

Dette fag vil trække på mange af de andre fag på campen og vil give mulighed for at undersøge og arbejde med forskellige eksperimentelle opstillinger, hvor I vil komme til at anvende meget af det, som I lærer på campen. Man vil i en gruppe arbejde med en af flere mulige forsøg, såsom spektroskopi, interferometri, geometrisk optik og meget andet. Der vil også være et element af databehandling og formidling i faget, således at det giver et indblik i hele processen omkring et forsøg.

Klimafysik:

Klima fylder utrolig meget i vores hverdag. Det er umuligt at nå igennem en gang TV-Avisen uden at hører ordet. Man bliver spyttet i hovedet med grafer og figurer, samt fakta fra eksperter. Om det er omkring tørke og mangel på drikkevand eller måske for meget vand i form af oversvømmelser, eller temperatur grafer tilbage flere tusindere af år og simuleringer af prognoser omkring CO2 niveauer i fremtiden. Men hvor stammer disse grafer fra og hvilket fysik er de baseret på? Her vil vi vælge lidt ud og give jer en forståelse for den anvendte side af fysikken.

Nuclear Fysik:

Nuclear fysik er studiet om atomer og deres interaktioner med hinanden. Hvis håber at en fremtid, hvor vi kan producere nær uendelig grøn energi fra fusion, ja så vil du nok glæde dig til at lære om nuclear fysik!

Denne side er sidst opdateret d. 3. april 2023 af MIM

Faglige Emner

På Fysik Camp er programmet opdelt i hovedemner og valgemner

De faglige emner:

  1. Analytisk Mekanik
  2. Kvantemekanik
  3. Elektromagnetisme
  4. Eksperimentel Fysik

De 2 valgemner

  1. Klimafysik
  2. Nuclear Fysik

Spørgsmål?

Hvis du har nogle spørgsmål til det faglige program, er du velkommen til at kontakte Jeppe, der er årets Fagligt Ansvarlige på Fysik Camp. Du kan få fat i Jeppe på jol@unf.dk.