UNF Fysik Camp 2022

Fagligt Program

Her er emnerne på Fysik Camp 2022!

Her kan du se de spændende faglige emner på Fysik Camp 2022!

Universet er et forunderligt sted, fyldt med utallige mysterier, lige fra den helt store plan til den ubeskriveligt lille. Fysik Camp er for dig, der vil forstå de mysterier, og måske endda hjælpe med at løse dem en dag!

Vores faglige universitetsstuderende har forberedt nogle af deres ynglingsemner til dig. Du vil lære at tænke som en fysiker, regne som en fysiker, danse som en fysiker og endda at kode som en fysiker, altsammen i løbet af vores 5 hovedforløb, som du kan udforske herunder.

Du bliver nok også både rystet og shockeret af de unikke valgfrie emner, hvor den står på Seismologi og Elektriske Kredsløb.


Eksperimentel fysik:

Fysikken er beskrivelsen af hvordan verden fungere og igennem tusindvis af år har vi opbygget vores forståelse ved at måle på den. I dette års eksperimentelle forløb får du mulighed for arbejde som en fysiker og undersøge hvordan teori bliver til virkelighed i laboratoriet. Udover at konstruere og udføre dit eget eksperiment, vil du lære hvordan du kan bruge din eksperimentelle data til at blive klogere på den fysiske verden omkring os.

Kvanteinformation:

Kvantemekanikkens beskrivelse af verden har beskæftiget utallige fysikere i årenes løb: I dette emne vil vi grave dybt ned i kvantemekanikkens mysterier, hvor vi i sidste ende vil forklare om kvantecomputeren, som måske bliver den næste helt store banebrydende opfindelse i fysikkens historie! Vi vil opstille kvantemekaniske systemer som I kan få lov til at undersøge entanglement, superposition og hvorvidt kvantemekanikken er en komplet teori!

Stjerner og Tyngdekraft:

Vi oplever alle tyngdekraften konstant, og det er måske dén fundamentale kraft, som vi kender bedst fra dagligdagen. Alligevel er den en af de største mysterier i fysikken. Hvordan er det, vi beskriver tyngdekraften? Det er netop gennem en undersøgelse af tyngdekraften, at vi har opnået helt essentielle tankegange i fysikken, som symmetrier, universets strukturer og Einsteins generelle relativitetsteori! Vi vil nysgerrigt gå til værks og vise hvordan vi tolker tyngdekraften som en fysiker.

Numerisk fysik:

Du går måske til tider og undrer dig over, hvordan NASA kan udregne satellitter og planeters bevægelsesmønstre, eller måske hvordan vi kan forudsige et enormt kompliceret system som vejret? Du har måske hørt, at disse fænomener ikke kan løses med en ligning, men kræver en computer? I dette emne vil vi derfor kigge på nogle af de grundlæggende metoder, der bliver brugt til at løse fysiske problemer ved hjælp af en computer.

Partikel Fysik:

(Har i nogensinde hørt om Feynman?)


Elektriske kredsløb:

De fleste aspekter i vores hverdag er bygget på elektriske kredsløb - alt fra din telefon til kryds-kontinentale højspændingsledninger. Du har måske lært om Ohms lov i folkeskolen eller gymnasiet, men i dette fag vil vi fordybe os ned i den mere generelle version kaldet Kirchhoffs love. Vi vil se hvad en modstand, kapacitorer og spole er, samt hvordan de påvirker vekselstrøm kredsløb. Vi vil også lære at anvende spændende matematiske koncepter, navnligt komplekse tal, til regne med eletricitet!

Seismologi:

Der er ikke meget vi ved om jordens indre, men hvad vi ved stammer primært fra seismikken. Inge Lehmann som er en, af Danmarks største videnskabsfolk gjorde brug af seismiske bølger skabt af store jordskælv til at finde ud af at jordens indre kerne var fast og ikke flydende. De samme principper som Inge Lehmann gjorde brug af i 1936, bruger vi i dag til at finde ud af hvad der gemmer sig af ressourcer i jorden. I dag bliver seismik brugt når en ny vindmøllepark skal bygges eller når Aarhus skal hente geotermisk energi op fra undergrunden inden for få år.

Denne side er sidst opdateret d. 14. marts 2022 af NALB

Faglige Emner

På Fysik Camp 2022 er programmet opdelt i hovedemner og valgemner

De faglige emner:

  1. Eksperimentel fysik
  2. Numerisk fysik
  3. Kvanteinformation
  4. Partikelfysik
  5. Stjerner og tyngdekraft

De 2 valgemner

  1. Elektriske kredsløb
  2. Seismologi

Spørgsmål?

Hvis du har nogle spørgsmål til det faglige program, er du velkommen til at kontakte Jeppe, der er årets Fagligt Ansvarlige på Fysik Camp. Du kan få fat i Jeppe på jce@unf.dk.