UNF Fysik Camp 2021

Fagligt Program

Her er emnerne på Fysik Camp 2021!

Tiden er nu inde til at præsentere emnerne på Fysik Camp 2021! I år er der to hovedemner: analytisk mekanik og kosmologi. I analytisk mekanik kan du lære at arbejde med klassisk mekanik helt uden kræfter, og i kosmologi vil vi se på universets udvikling. Udover hovedemnerne vil du få mulighed for at vælge to af de fire følgende valgemner: eksperimentel laserfysik, elektromagnetisme og numerisk fysik og speciel relativitetsteori.

De to hovedemner

Kosmologi:

Hvem har ikke siddet en mørk aften, kigget mod stjernerne og undret sig over hvad der er derude, og hvad vores plads i kosmos egentlig er? I dette forløb vil vi belyse de største spørgsmål på de største skalaer. Vi vil undersøge universets historie og udvikling, samt hvad det består af, og hvordan vi kan måle det fra Jorden. Vi vil arbejde med den famøse Friedmannligning og anvende den til at bestemme universets begyndelse samt at forudsige dets fremtid.

Analytisk mekanik:

Analytisk mekanik er et af de to hovedemner på Fysik Camp 2021. Vi skal stifte bekendtskab med Lagrangemekanik og bruge det til at analysere specifikke mekaniske systemer, hvor det er stærkt i forhold til Newtonsk mekanik. Til dette vil vi også undersøge forskellige koordinatsystemer, samt hvordan man ved at vælge de rigtige koordinater til et problem kan løse det simplest muligt.

De fire valgemner

Eksperimentel laserfysik:

I eksperimentel laserfysik skal vi en tur i fysiklaboratoriet og arbejde med lasere og optikelementer. Vi vil opbygge vores eget Michelson-interferometer og bruge det til at måle afstande til en præcision på enkelte bølgelængder (ca. 500 nm) efter samme princip som bruges i den detektor, der først målte gravitationsbølger (LIGO). Dette forløb vil næsten udelukkende være eksperimentelt, og du får lov til at bygge et eksperiment op fra bunden, som en rigtig eksperimentalfysiker.

Numerisk fysik:

Du går måske til tider og undrer dig over, hvordan NASA kan udregne satellitter og planeters bevægelsesmønstre, eller måske hvordan vi kan forudsige et enormt kompliceret system som vejret? Du har måske hørt, at disse fænomener ikke kan løses med en ligning, men kræver en computer? I dette emne vil vi derfor kigge på nogle af de grundlæggende metoder, der bliver brugt til at løse fysiske problemer ved hjælp af en computer.

Speciel relativitetsteori:

Med udgangspunkt i Einsteins to postulater - at lysets hastighed er konstant samt at fysikkens love er ens overalt - vil vi komme frem til den specielle relativitetsteori.

Vi vil blandt andet kigge på, hvordan tidens gang ændres, når man bevæger sig med tæt på lysets hastighed, og hvorfor man ikke kan tale om, at to begivenheder sker samtidig.

Elektromagnetisme:

Alt i vores hverdag består af atomer, og når man kigger indeni i atomet, så finder man ladede partikler! Derfor er essentielt at forstå hvordan ladninger opfører sig, og det er denne elektromagnetiske verden vi vil dykke ned i dette emne. Herunder vil vi beskrive det elektriske felt af forskellige ladnings-konfigurationer (bla. en linje af ladning, en flade af ladning og en kugle af ladning!), og vi vil samtidigt også kigge på magnetiske felter og strøm-konfigurationer. Uheldigvis er det oftest ikke særlig nemt at regne på alle disse ting. Men vi vil da vise jer vidunderet bag fysiske symmetribetragtninger, der vil gøre, at vi ville løse de samme problemer på rekordtid!

Denne side er sidst opdateret d. 1. februar 2021 af VSP

Faglige Emner

På Fysik Camp 2021 er programmet opdelt i hovedemner og valgemner

De 2 hovedemner:

  1. Kosmologi
  2. Analytisk Mekanik

De 4 valgemner

  1. Eksperimentel laserfysik
  2. Numerisk fysik
  3. Elektromagnetisme
  4. Speciel relativitetsteori

Spørgsmål?

Hvis du har nogle spørgsmål til det faglige program, er du velkommen til at kontakte Rasmus, der er årets Fagligt Ansvarlige på Fysik Camp. Du kan få fat i Rasmus på rbe@unf.dk.