Fagligt Program

Her er emnerne på Fysik Camp 2024!

Her kan du læse om det faglige program på Fysikcamp 2024!

Universet er et forunderligt sted, fyldt med utallige mysterier, lige fra den helt store plan til den ubeskriveligt lille. Fysik Camp er for dig, der vil forstå de mysterier, og måske endda hjælpe med at løse dem en dag!

Vores faglige universitetsstuderende har forberedt nogle af deres ynglingsemner til dig. Du vil lære at tænke som en fysiker, regne som en fysiker, danse som en fysiker og endda at kode som en fysiker, altsammen i løbet af vores 4 hovedforløb, som du kan udforske herunder.

Speciel Relativitetsteori

Træd i Einsteins fodspor og forstå hvordan relativitetsteorien udspringer fra Pythagoras' sætning. Find ud af hvordan tid og sted er relativt, hvad tvillingeparadokset er, og om man kan rejse i tiden!

Galakser og Kosmologi

Dette er emnet til dig, der elsker astrofysik! Vores mål med emnet er at give jer deltagere et indblik i universet på nogle forskellige skalaer. I den “lille” skala vil vi kigge på galakser, hvad det overhovedet er, hvordan sådan en fungerer samt hvad man kan bruge galakser til når vi observerer dem. De helt store skalaer vil vi undersøge i kosmologi delen , hvor vi blandt andet vil komme ind på, hvordan man definerer en afstand i et univers, der hele tiden bliver større. Derudover vil vi også vise jer, hvordan man kan opstille modeller for et univers, og hvis tiden tillader det, vil vi også kigge lidt på den nuværende kosmologiske model af universet, nemlig den såkaldte lambda-CDM model.

Eksperimentel Fysik

I dette emne vil I få et indblik i livet som eksperimentalfysiker. Her vil I vælge ét ud af en række forsøg, som er forberedt til jer. I vil så skulle udføre forsøget oftest fra at lave opstillingen og så hele vejen til færdige resultater. Vi vil på fagligt team selvfølgelig stå klar til at hjælpe jer igennem, men der er også god mulighed for selvstændighed i dette emne. De mulige forsøg er ikke fastlagt endnu og vil først blive gennemgået på selve campen, men her er et par eksempler på forsøg fra tidligere år:

  • Måling af lufts brydningsindeks med et Michelson-Morley interferometer: Her bruger man helium-neon lasere til at måle brydningsindekset af luften med høj præcision. Fun fact: Sådan en opstilling udnytter samme princip som LIGO anvender til at måle tyngdebølger!
  • Bestemmelse af forholdet mellem elektronens ladning og masse: Her afbøjede man en stråle af elektroner i et magnetfelt, som man kunne variere styrken på. Derefter kunne man så ud fra at måle afbøjelsen af elektronerne afhængigt af magnetfeltets styrke, regne sig frem til forholdet mellem elektronens ladning og masse!

Og selvom vi ikke kan sige, hvilke forsøg vi tilbyder i år, så kan vi afsløre, at som noget nyt i år vil vi kunne tilbyde numeriske eksperimenter! Dette er målrettet jer, som måske ikke er så glade for mere traditionelt laboratoriearbejde, hvor de numeriske eksperimenter i stedet handler om at programmere simuleringer af fysiske systemer.

Faststoffysik

Faststof handler om, hvorfor materialer har de egenskaber, de har. Her finder vi svarene på "Hvorfor en LED-pære kan lyse" og "Hvorfor man brænder sig på en bradepande, der lige er kommet ud af ovnen, men ikke hvis man bruger et viskestykke?". Vi kommer derudover også til at se på opbygningen af krystaller herunder, hvorfor noget lys bliver reflekteret og hvordan det bliver spredt af materialet

Magnetisme

Magnetisme, den 'magiske' kraft der kan få frøer til at flyve, bruges af spioner til at klatre op af metalbygninger og, vigtigst af alt, den kraft der kan holde ting fast på vores køleskabe. Vi ser magneter over det hele, men hvordan virker de og hvad er de? Magneter og magnetisme er et fysisk fænomen, som stadig bliver forsket i den dag i dag. Det har relationer til speciel relativitetsteori og påvirker faststof fysikken gevaldigt! Vi vil prøve at give jer et indblik i, hvad denne verden af magnetisme egentlig er og hvorfor nogle ting ikke er magnetiske.

Historisk Fysik

Vær' med når vi rejser tilbage i tiden og undersøger, hvordan de største fysikere tænkte. Hvordan startede kvantemekanikken? Hvordan kom de frem til de banebrydende teorier, som ligger til grund for vores forståelse af universet?

Denne side er sidst opdateret d. 4. marts 2024 af MWK

Faglige Emner

På Fysik Camp er programmet opdelt i hovedemner og valgemner

De faglige emner:

  1. Speciel Relativitetsteori
  2. Galakser og Kosmologi
  3. Eksperimentel Fysik
  4. Faststoffysik

De 2 valgemner

  1. Magnetisme
  2. Historisk Fysik

Spørgsmål?

Hvis du har nogle spørgsmål til det faglige program, er du velkommen til at kontakte Mikkel, der er årets Fagligt Ansvarlige på Fysik Camp. Du kan få fat i Mikkel på mira@unf.dk.