UNF Fysik Camp 2019

Fagligt Program

Her er emnerne på Fysik Camp 2019!

I år er de to hovedemner kosmologi, hvor du vil se på universets fortid, nutid og fremtid, og elektromagnetisme, hvor vi præsenterer en af de fire fundamentalkræfter og dens interaktioner med ladede partikler. Udover de to hovedemner vil du få mulighed for at vælge to af de fire følgende valgemner: Speciel relativitetsteori, statistisk fysik, partikelfysik og geofysik. Læs mere om hvert af emnerne nedenfor.

Tavleundervisning i mekanik på Fysik Camp 2018 (Foto: UNF)

Skarpe elever i opgavetimen på Fysik Camp 2018 (Foto: UNF)

Optik-lab på Fysik Camp 2018 (Foto: UNF)

De to hovedemner

Kosmologi

Hvem har ikke siddet en mørk aften, kigget mod stjernerne og undret sig over hvad der er derude, og hvad vores plads i kosmos egentlig er? I dette forløb vil vi belyse de største spørgsmål på de største skalaer. Vi vil undersøge universets historie og udvikling, samt hvad det består af, og hvordan vi kan måle det fra Jorden.

Elektromagnetisme

En af de fire fundamentale kræfter er den elektromagnetiske kraft. I dette forløb vil vi undersøge teorien bag denne kraft, da den lægger grund til vores videre forståelse af universet. For at gøre dette, vil vi kigge på elektriske og magnetiske felter, og på hvordan disse kan beskrives ved Maxwells fire ligninger, der viser sig at beskrive hele elektromagnetismen.

De fire valgemner

Speciel Relativitetsteori

Med udgangspunkt i Einsteins to postulater - at lysets hastighed er konstant samt at fysikkens love er ens overalt - vil vi komme frem til den specielle relativitetsteori. Vi vil blandt andet kigge på, hvordan tidens gang ændres, når man bevæger sig med tæt på lysets hastighed, og hvorfor man ikke kan tale om, at to begivenheder sker samtidig.

Statistisk fysik

Antag at vi har knækket alt teoretisk fysik og kan regne alt ud om alle partikler. Selv for små systemer med få partikler vil vi dog ende ud med utrolig lange regnestykke for at svare på de allermest basale spørgsmål: Hvor varmt er der? Hvilken farve er det? Hvordan smager den? Statistisk fysik er præcis denne bro som forbinder den kvantemekaniske verden, hvor vi betragter individuelle partikler, med termodynamikken som beskriver den verden vi lever i.

Partikelfysik

I partikelfysik arbejder man med verdens aller mindste bestanddele og de grundlæggende love der beskriver vores univers. Her vil vi kigge lidt på, hvordan vi ved hvad disse bestanddele er, og hvad de fire forskellige fundamentale kræfter er for nogle størrelser. Primært vil vi dog kigge på, hvordan man kan beskriver forskellige partikelreaktioner ved hjælp af Feynman diagrammer, som er en utrolig elegant måde at beskrive subatomare processer på.

Geo-fysik

Nu om dage kan man flyve rundt i helikopter, uden kontakt til overfladen, og kortlægge undergrunden i store arealer med store magnetfelter. Hvis man ikke har en helikopter, kan man i stedet sende strøm gennem jorden (uden at få stød). Det skal vi gøre! Og så skal vi med det finde ud af, hvad der ligger under vores fødder, og hvor langt nede det er.

Denne side er sidst opdateret d. 31. januar 2019 af NG

Faglige Emner

På Fysik Camp 2019 er programmet opdelt i hovedemner og valgemner

De 2 hovedemner:

  1. Kosmologi
  2. Elektromagnetisme

De 4 valgemner

  1. Speciel-Relativitetsteori
  2. Statistisk fysik
  3. Partikelfysik
  4. Geo-fysik

Spørgsmål?

Hvis du har nogle spørgsmål til det faglige program, er du velkommen til at kontakte Christoffer, der er årets Faglige Ansvarlige på Fysik Camp. Du kan få fat i Christoffer på ch@unf.dk.

Baggrundsbillede: NASA/JPL-Caltech